SikaLatex TH-5L

330.000

Đóng gói : Can 5L

Phụ gia bê tông chống thấm và tác nhân kết nối

Danh mục:

0916.07.22.55